Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/142

Giáo án hóa học 9 (đã giảm tải)

Lượt xem:450|Tải về:3|Số trang:142 | Ngày upload:09/11/2012

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC LỚP 9HỌC KÌ IHỌC KỲ IITIẾTTÊN BÀITIẾTTÊN BÀI1Ôn tập đầu năm 3738Các oxít của cácbon (Mục II) Axít Cacboníc và muối cacbonát CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ39Silíc . Công nghiệp silicat ( BỏPTPƯ mục 3b)2Tính chất hóa học của oxít,K Q phân loại oxít4041Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố HH.( Bỏ nội dung lớp e- và BT 2/101)3Một số oxít quan trọng :Canxi oxit4Một số oxit quan trọng (tt): Lưu huỳnh đi oxit 42Thực hành :Hóa tính của phi kim và …5Tính chất hoá học của axít 43Luyện tập chương III67Một số axít quan trọng: H2SO4 .Bỏ HCl,Không làm BT 4/1944Kiểm tra viếtCHƯƠNG IV: HYĐROCACBON ,NHIÊN LIỆU8Luyện tập:Tính chất hoá học của oxit và axit 4546Khái niệm về hợp chất hữu cơ9Thực hành : Tính chất hoá học của oxít và axít Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ10Kiểm tra 1 tiết47Mêtan11Tính chất hoá học của bazơ48Etilen12Một số...