Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/142

Giáo án hóa học 9 (đã giảm tải)

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC LỚP 9HỌC KÌ IHỌC KỲ IITIẾTTÊN BÀITIẾTTÊN BÀI1Ôn tập đầu năm 3738Các oxít của cácbon (Mục II) Axít Cacboníc và muối cacbonát CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ39Silíc . Công nghiệp silicat ( BỏPTPƯ mục 3b)2Tính chất hóa học của oxít,K Q phân loại oxít4041Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố HH.( Bỏ nội dung lớp e- và BT 2/101)3Một số oxít quan trọng :Canxi oxit4Một số oxit quan trọng (tt): Lưu huỳnh đi oxit 42Thực hành :Hóa tính của phi kim và …5Tính chất hoá học của axít 43Luyện tập chương III67Một số axít quan trọng: H2SO4 .Bỏ HCl,Không làm BT 4/1944Kiểm tra viếtCHƯƠNG IV: HYĐROCACBON ,NHIÊN LIỆU8Luyện tập:Tính chất hoá học của oxit và axit 4546Khái niệm về hợp chất hữu cơ9Thực hành : Tính chất hoá học của oxít và axít Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ10Kiểm tra 1 tiết47Mêtan11Tính chất hoá học của bazơ48Etilen12Một số...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:335|Tải về:2|Số trang:142

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: