/3

Giáo án Hoạt động góc

Upload: NguyetChi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3469|Tải về: 44

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG GÓCĐộ tuổi mẫu giáoTrường: Mầm non Gia lạcI./ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1. Kiến thức- Trẻ biết lựa chọn góc chơi- Bước đầu biết lựa chọn, phối hợp một số góc chơi trong lớp- Bước đầu biết thảo luận, bàn bạc phân công công việc- Trẻ được cung cấp thêm kiến thức về trường mầm non thông qua các

[Ẩn quảng cáo]