Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/28

Giao an hoat dong ngll k6,7,8,9

Lượt xem:156|Tải về:0|Số trang:28 | Ngày upload:18/07/2013

Trường THCs quảng hải huyện nga ================  giáo án hđng 7 Giáo viên : Vũ Thị Bích Năm học 2006 - 2007 Ngày tháng năm2010 Tuần 1: bầu cán bộ lớp I. Mục tiêu giáo dục: Giúp HS: - Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp. - Biết cách chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm và tôn trọng, ủng hộ cán bộ lớp hoạt động. II. Chuẩn bị: a) Về phương tiện hoạt động - Báo cáo kết quả hoạt đông của cán bộ lớp trong năm học vừa qua. - Phiếu bầu( nếu bằng phiếu). b) Về tổ chức Giáo viên chủ nhiệm lớp và cán bộ lớp hội ý: - Đánh giá kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học qua và thống nhất chương trình hoạt động. - Phân công người viết và báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp, người điều khiển và thư kí. III. Tiến hành hoạt động: - Hát tập thể bài Vui bước tới trường (Nhạc và lời: Nghiêm Bá Hồng). - Tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình, người điều khiển và thư kí. - Báo cáo của cán bộ lớp tổng kết hoạt động trong năm học qua và phương hướng hoạt động năm học lớp 7. + Lớp trưởng báo cáo. + Cả lớp thảo luận, góp ý kiến. + Người điều khiển tổng kết. - Bầu cán bộ lớp mới + Người điều khiển yêu cầu lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp. + cử và đề cử + Thư kí ghi tên các bạn ứng cử (nếu có) và được đề cử lên bảng. + Công bố kết quả - Giáo viên chủ nhiệm chúc mừng và giao nhiệm vụ. - Người điều khiển mời đại diện cán bộ lớp mới phát biểu ý kiến: + Cảm ơn sự tín nhiệm của cả lớp. + Hứa hẹn sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao. + Đề nghị cả lớp ủng hộ để cán bộ lớp làm tốt nhiệm vụ. - Cả lớp hát bài Lớp chúng ta kết đoàn ( Nhạc và lời: Mộng Lân). IV. Tổng kết: - Chúc mừng cán bộ lớp mới. - Chúc cả lớp đoàn kết, hợp tác trong mọi hoạt động của lớp để đạt kết quả tốt trong năm học. Ngày tháng năm2010 Tuần 2: thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học I. Mục tiêu giáo dục: Giúp HS: - Hiểu rõ nội quy, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó. - Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội quy của trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. II. Chuẩn bị: a) Về phương tiện hoạt động - Văn bản nội quy và nhiệm vụ năm học. - Một số câu hỏi về nội quy, ý nghĩa của nội quy, nhiệm vụ năm học và về việc chấp hành nội quy của trường, của lớp trong năm học vừa qua: Câu 1: Bạn hãy cho biết nội dung chính của nội quynhà trường ? Câu 2: Theo bạn, điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không có nội quy