Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/93

GIAO AN HOAT DONG NGOAI GIO LEN LOP 11

Lượt xem:660|Tải về:11|Số trang:93 | Ngày upload:09/11/2012

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 11Chủ đề hoạt động tháng 9THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚCA. MỤC TIÊU GIÁO DỤCSau chủ đề này, học sinh cần:- Nhận thức được vai trò của CNH, HĐH trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, xác định rõ nhiệm vụ của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH.- Biết xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện để phấn đấu trở thành những công dân có ích cho đất nước.- Tích cực chủ động trong học tập và rèn luyện. Hăng hái tham gia các hoạt động của lớp, của trường, của địa phương.B. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG- Thảo luận chuyên đề “Bạn hiểu gì về CNH, HĐH đất nước ?”.- Thi hùng biện về trách nhiệm của thanh niên học sinh trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.C. GỢI Ý THỰC HIỆN CÁC...