/93

GIAO AN HOAT DONG NGOAI GIO LEN LOP 11

Upload: DoSang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1320|Tải về: 27

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 11Chủ đề hoạt động tháng 9THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚCA. MỤC TIÊU GIÁO DỤCSau chủ đề này, học sinh cần:- Nhận thức được vai trò của CNH, HĐH trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, xác định rõ

[Ẩn quảng cáo]