/20

GIAO AN HOAT DONG NGOAI GIO LEN LOP

Upload: WanNet.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1881|Tải về: 6

Tháng 9 Chủ điểm:"Truyền thống nhà trường"Ngày soạn:27/08/2009Ngày dạy: 04/09/2009 Tiết 1 : Hoạt động 1: Bầu cán bộ lớp A. Yêu cầu GD : - HS hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học đầu cấp và thống nhất lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp năng động, sáng tạo . - Tự giác tích cực hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của lớp . B. Nội dung và hình thức hoạt động : a- Nội dung: - Bầu cán bộ lớp mới . b-Hình thức : - Báo cáo và thảo luận . - Bầu cán bộ lớp bằng bỏ phiếu kín hoặc giơ tay biểu quyết . C. Chuẩn bị hoạt động : a-Về phương tiện : - Bảng phương hướng hoạt động của năm học 2009- 2010, phiếu bầu .b- Tổ chức : - Cán bộ lớp họp nhằm rút ra kinh nghiệm trong việc điều hành các hoạt động ở lớp5, thống...