/55

GIAO AN HOAT DONG NGOAI GIO LEN LOP

Upload: NghiaMinhLe.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 724|Tải về: 1

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpChủ điểm lên lớpChủ điểm tháng 9:Truyền thống nhà trườngTuần 1:Hoạt động 1 tháng 9Bầu cán bộ lớp1Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:-Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động các lớp trong năm học này.-Lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp năng động ,sáng tạo để góp phần phát huy truyền thống cúa nhà trường, của lớp.-Tự giác ,tích cực hợp tác trong mọi hoạt động của lớp .2.Nội dung và hình thức hoạt động:a.Nội dung:-Tổng kết hoạt động của lớp, của cán bộ lớp trong năm học vừa qua và phương hướng hoạt động trong năm học mới .-Bầu cán bộ lớp mới-Tổng kết : sĩ số 40 nam 18 nữ 22 Đoàn viên 0 Đội viên 40 con thương binh 0 con liệt sĩ 0 Gia đình khó khăn 0 Về họclực : Loại giỏi 6 Loại khá...