/2

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Upload: KookNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 314|Tải về: 0

GIÁO ÁN: HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP MÔ ĐUN 6 PHÂN LOẠI RÁC THẢI Người soạn: Lê Thanh Nhung Trường Tiểu học số 1 xã Mường Than 1. Mục đích: - Nhận biết và phân loại được các loại

[Ẩn quảng cáo]