/20

GIAO AN HOAT DONG NGOAI GIO LEN LOP

Upload: HuongDo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1049|Tải về: 1

Tháng 9 Chủ điểm:"Truyền thống nhà trường" Ngày soạn:27/08/2009 Ngày dạy: 04/09/2009 Tiết 1 : Hoạt động 1: Bầu cán bộ lớp A. Yêu cầu GD : - HS hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học đầu cấp và thống nhất lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp năng động,

[Ẩn quảng cáo]