Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/20

GIAO AN HOAT DONG NGOAI GIO LEN LOP

Lượt xem:446|Tải về:0|Số trang:20 | Ngày upload:18/07/2013

Tháng 9 Chủ điểm:"Truyền thống nhà trường" Ngày soạn:27/08/2009 Ngày dạy: 04/09/2009 Tiết 1 : Hoạt động 1: Bầu cán bộ lớp A. Yêu cầu GD : - HS hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học đầu cấp và thống nhất lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp năng động, sáng tạo . - Tự giác tích cực hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của lớp . B. Nội dung và hình thức hoạt động : a- Nội dung: - Bầu cán bộ lớp mới . b-Hình thức : - Báo cáo và thảo luận . - Bầu cán bộ lớp bằng bỏ phiếu kín hoặc giơ tay biểu quyết . C. Chuẩn bị hoạt động : a-Về phương tiện : - Bảng phương hướng hoạt động của năm học 2009- 2010, phiếu bầu . b- Tổ chức : - Cán bộ lớp họp nhằm rút ra kinh nghiệm trong việc điều hành các hoạt động ở lớp5, thống nhất phương hướng hoạt động lớp 6 . Phân công cụ thể : + Nguyễn Duy Quốc Thái -Lớp trưởng viết phương hướng hoạt động năm học 2009 - 2010 + Điều khiển chương trình : Nguyễn Thị Hồng Tươi + Thư ký : Lê Thị My + Trang trí lớp : HS nam tổ 1 + 2 . + Một số tiết mục văn nghệ. - GVCN góp ý cho bản phương hướng hoạt động của lớp trưởng .HS chuẩn bị các ý kiến thảo luận . D. Tiến hành hoạt động : a- Khởi động :Lớp phó văn thể mỹ bắt nhịp cho lớp hát bài " Lớp chúng mình " b- Thảo luận : - Lớp trưởng đọc báo cáo tổng kết . - Các ý kiến thảo luận . c- Bầu cán bộ lớp : - GVCN nhắc lại tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ lớp . - Em Nguyễn Thị Hồng Tươi điều khiển chương trình bầu cử . - Bầu ban kiểm phiếu. Trưởng ban kỉêm phiếu nói rõ thể lệ bầu cử . - Học sinh ứng cử , đề cử . - Tiến hành phát phiếu bầu . Bỏ phiếu , kiểm phiếu , công bố kết quả . - Giáo viên chủ nhiệm lớp giao nhiệm vụ cho CB lớp mới .Cán bộ lớp nhận nhiệm vụ , hứa trước lớp về trách nhiệm của mình . d- Văn nghệ :Lớp phó văn nghệ giới thiệu các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị thể hiện E. Kết thúc hoạt động : - Lớp hát bài " Lớp chúng mình " . Tháng 9 Chủ điểm:"Truyền thống nhà trường" Ngày soạn:11/09/2009 Ngày dạy: 18/10/2009 Tiết 2 : Hoạt động 2: Thi viết ,vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường A. Yêu cầu : - HS Hiểu truyền thống của lớp trường .Tự hào , trân trọng , giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó . - Phát triển tư duy ngôn ngữ , kỹ năng viết vẽ , giao tiếp , hợp tác . B. Nội dung và hình thức hoạt động : a- Nội dung: - Ca ngợi truyền thống lớp , trường . b- Hình thức : - Thi viết vẽ , làm thơ . - Trò chơi C. Chuẩn bị hoạt động : a- Về phương tiện : Giấy khổ lớn ( A 4 ) , bút màu , băng dính . - Gợi ý một số chủ đề các tổ chọn lựa : Cảnh sinh hoạt của lớp, trường ; Chân dung những học sinh giỏi ; Chân dung các thầy cô giáo của em . - Biểu điểm chấm , Ban giám khảo . - Một số tiét mục văn nghệ . b- Tổ chức : Giáo viên nêu chủ đề hoạt động , mục đích , yêu cầu , gợi ý một số chủ đề học sinh suy nghĩ chọn chủ đề . Cả lớp thảo luận : + Thống nhất yêu cầu , nội dung, kế hoạch . + Phân công điều khiển chương trình : Nguyễn Thị Hồng Tươi + Thư ký : Lê Thị My + Cử ban giám khảo : Mỗi tổ 1 bạn . + Mỗi tổ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ , một câu hỏi về truyền thống của nhà trường . Phân công 3 học sinh dự thi sáng tác thơ . D. Tiến hành hoạt động : a-Khởi động : Cả lớp hát bài " Mái trường mến yêu " b- Thi vẽ tranh ca ngợi truyền thống nhà trường : - Từng tổ thảo luận , chọn đề tài và vẽ tranh trong thời gian 20` .Trưng bày tranh trước lớp . - Thảo luận , đánh giá tranh của các tổ theo 2 tiêu chuẩn sau : + Nội dung