Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/42

giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - lớp 7

Lượt xem:544|Tải về:1|Số trang:42 | Ngày upload:18/07/2013

Ngày dạy : 13/09/2009 CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tuần 1 : BẦU CÁN BỘ LỚP I. Yêu cầu : - Giúp HS hiểu vai trò quan trọng của đội của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập rèn luyện của lớp - Biết lựa chọn những cán bộ có năng lực nhiệt tình , trách nhiệm và tôn trọng , ủng hộ cán bộ lớp hoạt động II Nội dung và hình thức hoạt động : 1. Nội dung : Tổng kết hoạt động của CB lớp sau một năm học. Bầu đội ngũ CB lớp mới. 2 .Hình thức hoạt động Nghe báo cáo và thảo luận Bầu bằng phiếu hoặc biểu quyết III . Chuẩn bị : 1. Phương tiện hoạt động Báo cáo kết quả hoạt động của lớp trong năm học vừa qua Phiếu bầu Một số tiết mục văn nghệ 2. Tổ chức: GVCN và cán bộ lớp hội ý Đánh giá kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua và thống nhất chương trình hoạt động. Phân công HS chuẩn bị phiếu bầu Dự kiến ban kiểm phiếu Phân công chuẩn bị văn nghệ VI . Tiến hành hoạt động : 1. Hoạt động 1 : Người điều khiển bắt nhịp bài hát tập thể “Vui bước tới trường” (Nghiêm Bá Hồng) 2. Hoạt động 2 : Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình, người điều khiển , thư kí. 3. Hoạt động 3 : Lớp trưởng đọc bản báo cáo kết quả hoạt động năm học 2004-2005 và phương hướng năm tới 4. Hoạt động 4 : Bầu cán bộ lớp mới 5. Hoạt động 5 : - GVCN chúc mừng và giao nhiệm vụ - Hát bài hát tập thể “Đoàn kết” của nhạc sĩ Mộng Lân V Kết thúc : - Giáo viên tuyên dương cả lớp về tinh thân thảo luận. - GVCN nhận xét , động viên đội ngũ cán bộ lớp cố gắng làm việc tốt. - Ban CB lớp mới ra chào và hứa trước lớp về phương hướng đề ra. Ngày dạy : 20/09/2009 Tuần 2 : THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2005-2006 I. Yêu cầu : HS hiểu rõ nội qui , nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội qui của trường , hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học II. Nội dung và hình thức hoạt động: 1. Nội dung : Nội qui và ý nghĩa của việc thực hiện nội quy nhà trường, Những nhiệm vụ cụ thể của năm học và ý nghĩa của nó. 2. Hình thức hoạt động : -Nghe giới thiệu về nội qui và 10 nhiệm vụ của học sinh. -Trao đổi thảo luận trong lớp. -Văn nghệ học sinh - Liên hệ thực tế III. Chuẩn bị: 1.Phương tiện hoạt động . Một bản nội qui Một bản ghi 10 nhiệm vụ học sinh Một số bài hát , câu chuyện Bản sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp Bản ghi nhiệm vụ của cán bộ lớp 2. Tồ chức : Giáo viên nêu yêu cầu, nội quy kế hoạch . Cung cấp cho học sinh bản nội qui để học sinh thảo luận. Chuẩn bị 1 số bài hát để thay đổi không khí . IV. Tiến hành hoạt động : 1. Hoạt động 1 : Hát bài hát tập thể “Vui bước tới trường”. 2. Hoạt động 2 : Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu 3. Hoạt động 3 : Cả lớp đi vào thảo luận nội dung các chiû tiêu, nhiệm vụ và nội quy năm học 4. Hoạt động 4 : Người điều khiển tổng kết lại từng vấn đề. 5. Hoạt động 5: Biểu diễn các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị. V . Kết thúc hoạt động : GV tuyên dương cả lớp về tinh thần thảo luận . GVCN nhắc nhở động viên cả lớp cố gắng phấn đấu , tự giác thực hiện đúng nội qui và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học Ngày dạy :27/09/2009 Tuần 3 CA HÁT MỪNG NĂM HỌC MỚI- MỪNG THẦY CÔ , BẠN BÈ I . Yêu cầu : Giúp HS tham gia văn nghệ nhiệt tình , sôi nổi thông qua 1 số bài hát , bài thơ ,….ca ngợi trường lớp , thầy cô giáo , bạn bè Bồi dưỡng tình cảm yêu mến , gắn bó với trường lớp , quí trọng thầy cô , đoàn kết thân ái với bạn bè , phấn khởi tự hào về trường lớp