/25

giao an hoat đông ngoai gio len lop lop 8

Upload: NguyenCuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 687|Tải về: 1

Ngày soạn: 7/ 9 / 2010 Ngày dạy : 8 / 9 / 2010 Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường Tiết 1: Trao đổi về vị trí, nhiệm vụ người học sinh lớp 8 1: Yêu cầu giáo dục: Giúp hs - Hiểu vị trí, nhiệm vụ của mình trong năm học lớp 8 - Tự giác quyết tâm cao trong học tập - Biết giúp nhau thực hiệ

[Ẩn quảng cáo]