/25

giao an hoat đông ngoai gio len lop lop 8

Upload: NguyenCuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 307|Tải về: 1

Ngày soạn: 7/ 9 / 2010 Ngày dạy : 8 / 9 / 2010 Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường Tiết 1: Trao đổi về vị trí, nhiệm vụ người học sinh lớp 8 1: Yêu cầu giáo dục: Giúp hs - Hiểu vị trí, nhiệm vụ của mình trong năm học lớp 8 - Tự giác quyết tâm cao trong học tập - Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2: Nội dung và hình thức hoạt động a. Nội dung - Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8 - Những nhiệm vụ trong năm học này - Những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học b. Hình thức hoạt động Trao đổi thảo luận 3: Chuẩn bị hoạt động( Như đã dặn ở tiết 1) 4: Tiến hành hoạt động Người thực hiện Nội dung Thời gian  DCT Cá nhân DCT DCT 1: Khởi động Hát tập thể bài “mái trường mến yêu” 2: Thảo luận về vị trí nhiệm vụ năm học - Nêu câu hỏi 1 và 2 - HS trao đổi, thảo luận theo tổ, thư kí tổ ghi kết quả thảo luận trên giấy khổ lớn - Lớp góp ý và thống nhất ý kiến về vị trí, nhiệm vụ của năm học - Người điều khiển tổng kết thảo luận 3: Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học DCT phát phiếu cho từng hs và yêu cầu ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học - Mời một số đại diện trình bày trước lớp - Cả lớp thảo luận, phân tích lựa chọn các biện pháp thực hiện phù hợp - Thư kí tổng hợp các biện pháp chính để học sinh vận dụng 4: Văn nghệ Hoạt động xen kẽ 5’ 15’ 15’ 5’  5: Kết thúc hoạt động 5’ - GVCN khái quát về nhiệm vụ của HS lớp 8 và động viên hs phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học - GVCN nhắc nhở cho tiết ( Phát huy truyền thống của lớp) Ngày soạn 12 / 9 / 2009 Ngày dạy / 9 / 2009 Tiết 2: Xây dựng kế hoach phát huy truyền thống của lớp của trường 1: Yêu cầu giáo dục: Giúp hs - Hiểu được truyền thống của lớp của trường sau hai năm học tập và rèn luyện - Biết trân trọng những truyền thống đó - Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân, lớp để phát huy truyền thống của lớp của trường 2: Nội dung và hình thức hoạt động a. Nội dung - Những truyền thống tốy đẹp của trường, lớp - Trách nhiệm của học sinh để phát huy truyền thống tốt đẹp đó - Kế hoach biện pháp của lớp, cá nhân - Văn nghệ ca ngợi trường lớp b. Hình thức hoạt động - Thảo luận trao đổi - Văn nghệ 3: Chuẩn bị hoạt động( Như đã dặn ở tiết 1) 4: Tiến hành hoạt động Người thực hiện Nội dung Thời gian  DCT DCT Cá nhân 1: Khởi động: Tổ chức trò chơi nhanh tay truyền 2: Thảo luận về truyền thống của trường lớp - Nêu câu hỏi ở phần chuẩn bị hoạt động - HS thảo luận theo tổ, thư kí tóm tắt nội dung thảo luận - Đại diện tổ báo cáo - Cả