/2

Giáo án Hướng nghiệp 12

Upload: DoSang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 780|Tải về: 6

Ngày ….tháng….năm….. Chủ Đề : Thanh niên lập thân , lập nghiệp I/ Mục tiêu của bài học- Học sinh thấy được những điều kiện lập thân lập nghiệp của thanh niên trong giai đoạn hiện nay- Biết tôn trọng những người lao động làm việc hết mình trong bất cứ vị trí nào của đời sống xã hội-Học sinh nhận thức

[Ẩn quảng cáo]