Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Giáo án Hướng nghiệp 12

Lượt xem:523|Tải về:5|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày ….tháng….năm….. Chủ Đề : Thanh niên lập thân , lập nghiệp I/ Mục tiêu của bài học- Học sinh thấy được những điều kiện lập thân lập nghiệp của thanh niên trong giai đoạn hiện nay- Biết tôn trọng những người lao động làm việc hết mình trong bất cứ vị trí nào của đời sống xã hội-Học sinh nhận thức rõ được hướng đi trên bước đường học tập và hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.II.Chuẩn bị:1.Đối với giáo viên: -Đọc kĩ phần nội dung của chủ đề, kết hợp sưu ầm tư liệu để làm phong phú nội dung vấn đề.Trên cơ sở nắm chắc nội dung phần bài giảng GV phân công học sinh chuẩn bị ý kiến tham gia buổi thảo luận .-GV đặt ra một số câu hỏi về nội dung sẽ thảo luận để tất cả HS đều có sự chuẩn bị và hào hứng tham gia buổi thảo luận. -GV chọn...