Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/29

GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP 12 RẤT HAY

Lượt xem:388|Tải về:4|Số trang:29 | Ngày upload:09/11/2012

Soạn ngày:22/9 L ớp 12 C3 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 12I. MỤC TIÊUSau khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”, học sinh cần đạt được những mục tiêu sau đây :1. Kiến thức− Nhận thức và xác định đúng vị trí, vai trò và nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoàigiờ lên lớp − Nâng cao hiểu biết về giá trị truyền thống dân tộc ,tinh hoa của nhân loại − Mở rộng tầm hiểu biết ;Biết xác dịnh hướng phấn đáu cho bản thân− Sống có trách nhiệm với bản thân,gia đình,nhà trường và xã hội2. Kĩ năng− Biết phân tích và đánh giá đúng sự kiện,kĩ năng hoàn thiện mình ,năng lực giao tiếp,hoạt động xã hội − Vận dụng tốt các quy trình tổ chức các loại hình HĐGDNGLL.hình thành năng lực quản lí ,hợp tác ,cạnh tranh lành mạnh3. Thái độ− Thể hiện thái độ hợp...