/52

Giáo án Hướng nghiệp lớp 10 ( Trọn bộ mới soạn )

Upload: PhuongHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 998|Tải về: 18

Giáo án số: 01Thời gian thực hiện: 01 tiếtTại lớp : .….….. / Trường ……………….….……Ngày soạn: … ……. Tháng ………..…Năm 2010Ngày thực hiện: ………. Tháng ………. Năm 2010Chủ đề 1:Em thích nghề gì?I. Mục tiêu chủ đề.Qua chủ đề này, GV cần làm cho HS đạt được:- Xác định được cơ sở của sự phù hợp nghề.- Chỉ ra được cách lựa chọn nghề phù hợp với hứng thú, năng lực của bản thân và nhu cầu của thị trường lao động.- Lập được bản xu hướng nghề nghiệp của bản thân.- Bộc lộ được hứng thú nghề nghiệp của mình.II. Chuẩn bị.1. Giáo viên - Nghiên cứu nội dung chủ đề 1/SGV và các tài liệu có liên quan. - Hướng dẫn HS cách tìm hiểu các thông tin liên quan đến chủ đề. - Giao trước một số vấn đề liên quan đến nội dung chủ đề cho HS tìm hiểu.2. Học sinh - Chuẩn bị một số...