/52

Giáo án Hướng nghiệp lớp 10 ( Trọn bộ mới soạn )

Upload: PhuongHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1778|Tải về: 51

Giáo án số: 01Thời gian thực hiện: 01 tiếtTại lớp : .….….. / Trường ……………….….……Ngày soạn: … ……. Tháng ………..…Năm 2010Ngày thực hiện: ………. Tháng ………. Năm 2010Chủ đề 1:Em thích nghề gì?I. Mục tiêu chủ đề.Qua chủ đề này, GV cần làm cho HS đạt được:- Xác định được cơ sở của sự phù hợp nghề

[Ẩn quảng cáo]