/21

Giáo án Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX

Upload: SilverSnow.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 3015|Tải về: 42

Giáo ánKHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỶ XIX(2 tiết) SGK Ngữ Văn 10, tập 1, NXB GD, 2008I. Mục tiêu bài họcSau khi học xong bài này, HS cần đạt những mục tiêu sau:1. Kiến thức- Hiểu được một cách khái quát các kiến thức cơ bản về: các thành phần, các giai đoạn phát triển và những

[Ẩn quảng cáo]