/3

giáo án khám phá mùa hè

Upload: HienVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 5834|Tải về: 35

GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH GV dự thi: Lê Thị Pha Môn thi: Tìm hiểu môi trường xung quanh. Bài thi: KP hiện tượng thời tiết mùa hè Ngày thi: Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2010. Lớp thi: Lá 3. Trường 10/3. I- Mục tiêu của hoạt động: - Kiến thức: Trẻ hiểu được đặc điểm của mùa hè, cây cối, th

[Ẩn quảng cáo]