Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Giáo án Khoa học SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN

Lượt xem:281|Tải về:1|Số trang:4 | Ngày upload:18/02/2014

Mục tiêu: Củng cố kiến thức về vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên dưới dạng: sơ đồ/ vẽ và trình bày sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên