/4

Giáo án Khoa học SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN

Upload: ThucYen.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 705|Tải về: 2

Mục tiêu: Củng cố kiến thức về vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên dưới dạng: sơ đồ/ vẽ và trình bày sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên

[Ẩn quảng cáo]