/6

Giáo án khối chồi: CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Upload: ThucYen.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 775|Tải về: 2

I. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:. - Trẻ có những hiểu biết ban đầu về các con vật; biết môi trường sống, ích lợi, đặc điểm, cách phân loại chúng dựa trên những đặc điểm bên ngoài.. - Biết so sánh số lượng nhiều ít giữa các con vật; định hướng vị trí của chúng so với các vật khác.. - Nhận biết và phân biệt c

[Ẩn quảng cáo]