/6

Giao an Lao dong

Upload: KienNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 540|Tải về: 3

Tuần 23: Vệ sinh quang cảnh Ngày thực hiện: 15/2/200I- Mục tiêu: + Vệ sinh quang cảnh làm cho sân trường phong quang sạch đẹp. + Từ đó học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.II- Tiến trình lao động: Thời gian: 12h 30 phút chiều thứ ba hàng tuần.Địa điểm: Khu sân trước. sân sau, các lán xe.Hành lan

[Ẩn quảng cáo]