/3

GIÁO ÁN LÍ9

Upload: NgaHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 193|Tải về: 0

GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 Tuần 26 Tiết 51 Bài 45: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ I . Mục tiêu : Kiến thức : - Nêu được ảnh của một vật sáng tạo bởi TKPK - Mô tả được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi TKPK. Phân biệt được ảnh ảo do được tạo bởi TKPK và TKHT. - Dùng 2 tia sáng đặc

[Ẩn quảng cáo]