/25

giao an lich su 12

Upload: DalaMi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 547|Tải về: 0

Tuần 01Phần MộtLỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠITỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 Chương I Bài 1:SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) Ngày soạn:22/08/2008 Ngày dạy: 25/08/2008I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thứcQua bài này giúp học sinh nắm đựơc:- Trên cơ sở những quyết định của

[Ẩn quảng cáo]