/25

giao an lich su 12

Upload: DalaMi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 291|Tải về: 0

Tuần 01Phần MộtLỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠITỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 Chương I Bài 1:SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) Ngày soạn:22/08/2008 Ngày dạy: 25/08/2008I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thứcQua bài này giúp học sinh nắm đựơc:- Trên cơ sở những quyết định của Hội nghị Ianta (1945 ) cùng những thoả thuận sau đó của 3 cường quốc ( Liên xô, Mĩ, Anh ) một trật tự thế giới mới được hình thành với đặc trưng lớn là thế giới chia làm hai phe: XHCN và TBCN, do 2 siêu cường Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe, thường được gọi lag trật tự Ianta.- Mục đích:, nguyên tắc hoạt động và vai trò quan trọng của Liên hợp quốc. 2. Về tư tưởng :Giúp học sinh nhận thức khách quan về những biến đổi to lớn của tình hình thế giới sau chiến...