/91

giao an lich su 6 ca nam

Upload: HienVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 760|Tải về: 6

TUẦN: 1 - TIẾT 1 Ngày soạn: 23/8/09MỞ ĐẦU:BÀI 1SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬI – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1. Kiến thức: giúp HS hiểu lịch sử là một khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi con người. Học lịch sử là cần thiết.2. Về tư tưởng, tình cảm: bước đầu bồi dưỡng cho học sinh ý thức về tính chính xác và sự

[Ẩn quảng cáo]