/119

GIAO AN LICH SƯ 7

Upload: NguyenTriDung.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 465|Tải về: 1

Bài 1: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ – trung kì trung đại) I/ Xác định loại bài: Kiến thức mới II/ Mục tiêu bài học 1.Kiến thức: giúp học sinh nắm được những ý cơ bản sau: _ Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở châ

[Ẩn quảng cáo]