/123

Giao an Lich Su 8

Upload: HeniuSun.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 538|Tải về: 4

Ngày soạn:15/8/2010 Ngày dạy: 17/8/2010 Phần 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚILỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠIChương I: THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN(GIỮA THẾ KỶ XVI- NỬA SAU THẾ KỶ XIX) Tiết 1 Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊNI. Mục tiêu bài học: ơ[1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:- Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của: + Cách mạng Hà Lan giữa TK XVI.+ Cách mạng Anh giữa TK XVII- Các khái niệm cơ bản “CMTS”, “ giai cấp tư sản và vô sản”2. Tư tưởng:Bồi dưỡng cho học sinh;- Nhận thức đúng vai trò của giai cấp nông dân trong cuộc cách mạng.- Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, song vẫn chỉ là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ phong kiến.3. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ thế giới, lược đồ cuộc nội chiến ở Anh … -...