Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/98

giao an Lich Su 8

Lượt xem:266|Tải về:1|Số trang:98 | Ngày upload:10/11/2012

HỌC KÌ INgày Soạn:25/08/2007 CHƯƠNG INgày dạy:28/08/2007 THỜI KÌ XÁC LẬP CHỦ NGHĨA TƯ BẢNTuần I (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) Tiết 1 Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊNA.Mục tiêu bài học1.Kiến thức: HS nắm-Nguyên nhân,diễn biến,tính chất,ý nghĩa của cách mạn Hà Lan giữa thế kỉ XVI,Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII,chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở Bắc Mỹ và việc thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.-Các khái niệm cơ bản trong bài,chủ yếu là khái niệm: Cách mạng tư tưởng.2.Kĩ năng:-Rèn luyện bản đồ,tranh ảnh..-Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề,đặc biệt là câu hỏi và bài tập.3.Tư tưởng:Bồi dưỡng cho HS-Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.-Nhận thấy chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ,nhưng vẫn là chế độ bóc lột,thay thế cho chế độ phong kiến.B.Phương...