/152

Giáo án Lịch sử 8 cả năm(3 cột - Kiến Thụy)

Upload: TrinhTrieu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 711|Tải về: 6

Lịch sử thế giới cận đạIChương I : Thời kỳ xác lập của CNTB ( Từ giữa TK XVI đến nửa sau TK XIX )..... Tuần 1 - Tiết 1. Ngày soạn : Ngày dạy : Bài 1 : Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. A. Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức : HS cần nắm được : - Nguyên nhân , diễn biến , tính chất , ý nghĩa lịch s

[Ẩn quảng cáo]