/152

Giáo án Lịch sử 8 cả năm(3 cột - Kiến Thụy)

Upload: TrinhTrieu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 436|Tải về: 5

Lịch sử thế giới cận đạIChương I : Thời kỳ xác lập của CNTB ( Từ giữa TK XVI đến nửa sau TK XIX )..... Tuần 1 - Tiết 1. Ngày soạn : Ngày dạy : Bài 1 : Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. A. Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức : HS cần nắm được : - Nguyên nhân , diễn biến , tính chất , ý nghĩa lịch sử của cuộc cấch mạng tư sản Hà Lan giữa TK 16, câch mạng TS Anh giữa TK 17, chiến tranh giành độc lập của 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và sự thành lập Hợp chủng quốc châu Mỹ - Nắm được kiến thức cơ bản , chủ yếu là khái niệm “ cách mạng Tư sản ‘. 2. Tư tưởng : - Nhận thức đúng vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc c/mạng TS . - Nhận thức đúng...