Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/67

Giáo án Lịch sử 8 HK1

Lượt xem:407|Tải về:1|Số trang:67 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày soạn: 20/8/08 Ngày giảng: 26 /8/08 Tiết 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN. A.MỤC ĐÍCH Qua bài HS phải nắm được:Những biến đổi về kinh tế, xã hội Tây âu trong các thế kỉ XV-XVII.Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI và cách mạng Anh thế kỉ XVII.Sử dụng bản đồ, khai thác tranh ảnh.Phân tích, đánh giá các vấn đề lịch sử.Giáo dục HS :Vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân trong cách mạng.Những mặt tích cực, hạn chế của CNTB. B.CHUẨN BỊ: +Bản đồ các nước Châu âu. +Lược đồ cuộc nội chiến ở Anh. C.TẾN TRÌNH LÊN LỚP 1.Ổn định. 2.Bài cũ: Cho HS nhắc lại một số kiến thức lịch sử thế giới lớp 7 liên quan. 3.Bài mới:. Hoạt động1:HSđọc mục 1 sgk.?Vào thế kỉ XV kinh tế Tây âu có những chuyển biến gì? ? Những biến đổi đó...