/67

Giáo án Lịch sử 8 HK1

Upload: TrinhTrieu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 686|Tải về: 1

Ngày soạn: 20/8/08 Ngày giảng: 26 /8/08 Tiết 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN. A.MỤC ĐÍCH Qua bài HS phải nắm được:Những biến đổi về kinh tế, xã hội Tây âu trong các thế kỉ XV-XVII.Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI và cách mạng Anh thế kỉ XVII.Sử dụng

[Ẩn quảng cáo]