Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/41

Giáo án Lịch sử 9 chuẩn mới 2011

Lượt xem:239|Tải về:0|Số trang:41 | Ngày upload:09/11/2012

bộ lịch sử 9 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng mới 2010-2011Phần mộtLịch sử thế giới hiện đại 1945 đến nayChương Iliên xô và các nước đông âusau chiến tranh thế giới thứ hai1 1liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XXI,MỤC TIÊU BÀI HỌC:Về kiến thứcGiúp HS nắm được:Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong công cuộc hàn gắn các vết thương chiến tranh, khôi phục nền kinh tế và sau đó tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của CNXH.Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân các nước Đông Âu sau năm 1945: giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân và tiến hành công cuộc xây dựng CNXH.Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới.Về tư tưởng Khẳng định những thành tựu to...