/3

Giáo án lịch sử địa phương Lạng Sơn

Upload: BichPhuongBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 972|Tải về: 5

Ngày soạn:Ngày giảng:Bài 4 - tiết 37 lịch sử địa phươngPhong trào chống pháp của nhân dân lạng sơn ( 1858 - 1954).A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: * Giúp HS hiểu: - Quá trình bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong phong trào chống thực dân Pháp từ 1858-1954. - Hiểu được ý nghĩa của các phong trào đấu tranh tiêu biểu. 2. Tư tưởng:Giáo dục HS lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đáng, tự hào về dân tộc Việt Nam, lịch sử đấu tranh của địa phương. 3. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh giữa lịch sử Lạng Sơn với lịch sử Việt Nam. B. Đồ dùng : - SGK, SGV, Sách lịch sử địa phương . C. Phương pháp : - Phân tích, tường thuật, tổng hợp, đối chiếu,...