/35

Giao an Lich su lop 9 .

Upload: BichPhuongBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 389|Tải về: 0

Phần mộtLịch sử Thế giởi hiện đại từ năm 1945 đến nayChương I : Liên Xô và các nước đông âu từ sau chiến tranh thế giới thứ haiBài 1 : Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XXTiết 1 Liên xô Ngày soạn : 3/9/2006Ngày dạy : A / Mục tiêu : - Nắm đươc nét chính về công cuộc khôi phục kinh tế của Liên xô sau chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1945 , qua đo thấy đựoc sự tổn thất nặng nề của Liên Xô trong chiến tranh và tinh thần lao động sáng tạo , quên mình của nhân dân Liên Xô . Những thành tựu to lớn và những hạn chế , thiếu sót , sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ỏ Liên Xôi từ 1950 đến nửa đầu năm 70 .- Giáo dục cho các em lòng yêu...