/24

Giáo án lớp 1 tuần 23

Upload: WanNet.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 385|Tải về: 1

LỊCH BÀI GIẢNG LỚP 1 / 1Tuần 23 Từ ngày 1 tháng 2 năm 2010 Đến ngày 5 tháng 2 năm 2010ThứNgàyTiếtTiếtCTMôn họcTên bài dạyTHỨ HAI01-02-2010123Chào cờ 2201HỌC VẦNBài 953202//oanh - oach423ĐẠO ĐỨC Đi bộ đúng quy định (tiết 1)523TNXHCây hoaTHỨ BA02-021203HỌC VẦNBài 962204//oat – oăt389TOÁNVẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước423THỦ CÔNGKẻ các đoạn thẳng cách đềuTHỨ TƯ03-02123HÁTQuả2205HỌC VẦNBài 973206//Ôn tập490TOÁNLuyện tập chungTHỨ NĂM04-021207HỌC VẦNBài 982208//uê - uy323T DBài : Trò chơi vận động 491TOÁNLuyện tập chungTHỨ SÁU05-021209HỌC VẦNBài 992210//uơ - uya323M TXem tranh các con vật 492TOÁNCác số tròn chục523SHTTThứ Hai Học vầnNgày soạn : 31-01-2010 Bài : 95 Ngày dạy : 01-02-2010 oanh - oach I. Mục đích -yêu cầu - Học sinh đọc và viết được : oanh - oach doanh trại, thu hoạch. - Đọc được đoạn thơ ứng dụng.- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Nhà máym cửa hàngm doanh trại.II. Đồ dùng dạy - học- Tranh minh hoạ...