/23

Giáo án lớp 1 - Tuần 26 (CKTKN)

Upload: MeoXinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1804|Tải về: 17

TUẦN 26 Ngày soạn: Ngày tháng năm 2010 Ngày giảng: Ngày tháng năm 2010BUỔI CHIỀU: TIẾT 1. LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN VIẾT BÀI 26 I.Yêu cầu- HS viết thành thạo theo các mẫu chữ:G, Gà, Gà gô.- Giáo dục HS tính cẩn thận khi viết - HS khuyết tật viết được:II. Đồ dùng: Bộ đồ dùng dạy TVII.Các hoạt động dạy học:Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinhA. Ổn định tổ chức:B. Bài cũ:- GV yêu cầu HS viết bảng con- GV nhận xét, sửa sai cho HSC. Bài mới:Hướng dẫn HS luyện viết chữ G GV viết mẫu lên bảng và hướng dẫn cách viết.- GV hướng dẫn viết chữ Gà. - GV hướng dẫn và viết mẫu trên bảng - GV hướng dẫn HS viết:Gà gô.GV hướng dẫn và viết mẫuGV hướng dãn HS viết vào vở theo từng mẫu chữ1. Tập tô theo chữ in sẵn2. Luyện viết chữ đứng3. Luyện viết chữ nghiêng....