/30

Giáo án lớp 10 từ bài 28 - 30

Upload: VuQuangCuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 411|Tải về: 1

Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến. Mục tiêu bài học.1.Về kiến thức.Văn học VN trong các thế kỉ trước năm 1858 đã để lại cho đời sau một truyền thống yêu nước quý giá và rất đáng tự hào.Truyền thống yêu nước là sự kết tinh của nhiều nhân tố, sự kiện đã diễn ra trong một thời kì lịch sử lâu dài.Trong hoàn cảnh của chế độ phong kiến do tác động của tiến trinhf lịch sử dân tộc với những nét riêng biệt yếu tố chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập tổ quốc, trở thành nét đặc trưng của truyền thống yêu nước VN thời phong kiến.Về tư tưởng tình cảm.Bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức dân tộc, lòng biết ơn với các anh hùng dân tộc. Bồi dưỡng ý thức phát huy lòng yêu nước.Về kỹ năng.Rèn luyện kỹ năng phân tích, liên hệ.Thiết bị, tài...