Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/13

GIÁO ÁN LƠP 2 TUÂN 10( 2BUỔI) CKTKN

Lượt xem:334|Tải về:0|Số trang:13 | Ngày upload:09/11/2012

TUẦN 10: THỨMÔNTÊN BÀI DẠY22/11SÁNGTOÁN LUYỆN TẬPCHIỀUTHỦ CÔNGGẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI(t2)33/11SÁNGTOÁNRÈN TOÁNSỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐLUYỆN TẬP TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG.CHIỀU44/11SÁNGTOÁN11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11-5CHIỀUSINH HOẠT CHUYÊN MÔN55/11SÁNGTOÁNTH TCÔNG31-5.THỰC HÀNH GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI.CHIỀURÈN TOÁNLT SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ.66/11SÁNGTOÁN51-15CHIỀUNgày soạn:31/10/2009Ngày dạy: Thứ 2/02/11/2009.TOÁN : LUYỆN TẬPI/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:-Biết tìm x trong các bài tập dạng: x+a =b; a+x=b ( Với a,b là các số có không quá 2 chữ số) .- Biết giải toán có một phép tính.-Giáo dục học sinh yêu thích học toán.II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:II. Đồ dùng dạy,học :G:- Máy chiếu. Bài soạn power point.H: sách ,vở toán.III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Kiểm tra bài cũ:+ Gọi 3 hs lên bảng làm bài tập và phát biểu quy tắc tìm só hạng chưa biết trong một tổng.Tìm x: X+ 8 =19 ; x+13= 38 ; 41+x = 75.Giáo viên nhận xét ,...