Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/25

Giáo án lớp 2 Tuần 15- CKTKN-Giảm tải_ KNS

Lượt xem:943|Tải về:13|Số trang:25 | Ngày upload:09/11/2012

Thứ hai, ngày 21 tháng 11 năm 2011SÁNG:CHÀO CỜ ( T15) SINH HOẠT ĐẦU TUẦN I. MỤC TIÊUTổng kết công tác thi đua giữa các lớp. Đề ra mục tiêu hoạt động trong tuần tới.II. HOẠT ĐỘNG CHÍNH 1. Ổn định nề nếp, kiểm tra lớp xếp hàng, trang phục, biến động sĩ số của lớp,2. Tổng phụ trách đội lên báo cáo công tác thi đua giữa các lớp do đội cờ đỏ thực hiện trong tuần qua. Phê bình, nhắc nhở một số lớp chưa hoàn thành nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ tuần 14.3. Ban giám hiệu nhà trường lên thông qua kế hoạch tuần 15.III. CÁC LỚP ỔN ĐỊNH LỚP VÀO HỌC TIẾT TIẾP THEOTẬP ĐỌCHAI ANH EM (2Tiết)I. MỤC TIÊU: - Biết ngắt, nhỉ hơi đúng chỗ ; bước đầu biết đọc rõ lời diễn tả ý nghĩ của nhân vật trong bài.- Hiểu ND : Sự quan tâm, lo lắng cho nhau, nhường nhịn...