/10

Giáo án lop 24 - 36 tháng

Upload: MeoXinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4678|Tải về: 58

Trường mầm non Sơn CaChủ đề : Những con vật đáng yêu( Thời gian thực hiện : Từ ngày 02/12/2009 đến ngày 08/1/2010 )Chủ đề nhánh : Nhóm gia súcTuần : 14( Thời gian thực hiện : Từ ngày 07 đến ngày 11/12/2009 )Nhận xét của người kiểm tra1, Ưu điểm : - Thực hiện kế hoạch hoạt động hàng ngày : .....- Thiết kế các hoạt động có chủ đích/ngày theo chủ đề : .....- Thực hiện đánh giá trẻ : .....2, Tồn tại khắc phục :..... ....., Ngày.....tháng.....năm 20..... Người kiểm tra ( Ký ghi rõ họ, tên )Lớp nhà trẻ 24 - 36 thángTrường mầm non Sơn CaThứ 3 ngày 08 tháng 12 năm 2009 Hoạt động chính : NBTN - Con Trâu, con BòHoạt động bổ trợ : Xếp chuồng Trâu, chuồng BòI, Mục đích - yêu cầu :1, Kiến thức : - Trẻ biết gọi đúng tên con Trâu, con Bò- Biết ích lợi của...