/25

giao an lop 3 CKTKN - Tuan 29

Upload: DiepNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 812|Tải về: 3

Tuần 29Thứ hai ngày 29 tháng 3 năm 2010 TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: BUỔI HỌC THỂ DỤCI/. Mục tiêu: Tập Đọc - Đọcđúng các câu cảm ,câu cầu khiến .-Hiểu ND : ca ngợi quyết râm vượt khó của một HS bị tật nguyền ( trả lời được các câu hỏi trong SGK) Kể chuyện: -Bước đầu kể lại được từng đoạn câu chuyện theo lời

[Ẩn quảng cáo]