Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/25

giao an lop 3 CKTKN - Tuan 29

Lượt xem:492|Tải về:2|Số trang:25 | Ngày upload:09/11/2012

Tuần 29Thứ hai ngày 29 tháng 3 năm 2010 TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: BUỔI HỌC THỂ DỤCI/. Mục tiêu: Tập Đọc - Đọcđúng các câu cảm ,câu cầu khiến .-Hiểu ND : ca ngợi quyết râm vượt khó của một HS bị tật nguyền ( trả lời được các câu hỏi trong SGK) Kể chuyện: -Bước đầu kể lại được từng đoạn câu chuyện theo lời của một nhân vật.- HS K-G kể lại toàn bộ câu chuyện bằng lời của một nhân vật.II/Chuẩn bị: -Tranh minh họa bài tập đọc. Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc. III/. Các hoạt động dạy học:Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: 5 phút-YC HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài tập đọc: “Cùng vui chơi”-Nhận xét ghi điểm. Nhận xét chung. 3/ Bài mới: a.Giới thiệu. Ghi tựa.b. Hướng dẫn luyện đọc: -Giáo...