/20

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 1

Upload: MeoXinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 475|Tải về: 0

Thứ hai ngày 18 tháng 8 năm 2008 TUẦN 1TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN(1+2)CẬU BÉ THÔNG MINHI.Mục đích yêu cầu:A. Tập đọc :- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng : hạ lệnh, làng, vùng nọ, xin sữa,... Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ . Biết đọc phân biệt lời người kể và lời các nhân vật.-

[Ẩn quảng cáo]