/30

giao an lop 5 tuan 1

Upload: PhuongHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 521|Tải về: 0

Thứ 2 ngày 8 tháng 9 năm 2008Tiết 1: Hoạt động tậpthể : . . I / Muïc tieâu: - Biết được những mặt mạnh, mặt yếu của toàn trường. - Biết được chương trình hoạt động của đội tuần tới. - Ôn tập về kiến thức của đội. II / Chuaån bò: - Chương trình sinh hoạt đội. - Nội dung sơ kết III / Caùc hoaït ñoäng:T GNgười điều khiểnNội dung và hoạt động1’19’ 10’ 5’ 5’Thúy NgaLiên đội Thúy Nga Thị Vi Thu Thảo1) Ổn định: - Tập hợp theo vị trí lớp2) Chào cờ: - Chỉnh đốn trang phục - Chào cờ – Liên đội chỉ huy - Nhận xét tuần.3) Sinh hoạt đội: a) Tập hợp lớp – chào - báo cáo b) Ôn các động tác đi đều, vòng phải, vòng trái - Chia theo từng tổ tập – Gv quản lí chung - Tập cả lớp có thi đua . - Nhận xét...