/30

giao an lop 5 tuan 1

Upload: PhuongHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 902|Tải về: 2

Thứ 2 ngày 8 tháng 9 năm 2008Tiết 1: Hoạt động tậpthể : . . I / Muïc tieâu: - Biết được những mặt mạnh, mặt yếu của toàn trường. - Biết được chương trình hoạt động của đội tuần tới. - Ôn tập về kiến thức của đội. II / Chuaån bò: - Chương trình sinh hoạt đội. - Nội dung sơ kết III / Caùc hoaït ñoän

[Ẩn quảng cáo]