Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/30

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 29 CKTKN 2011-2012

Lượt xem:854|Tải về:2|Số trang:30 | Ngày upload:09/11/2012

Tuần 29 Thứ hai, ngày 02 tháng 4 năm 2012Nghĩ bù Giỗ tổ Hùng Vương Thứ ba, ngày 03 tháng 4 năm 2012Buổi sáng:Tiết 1: Chào cờ đầu tuần Tiết 2: Tập đọc Một vụ đắm tàuI-Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm bài văn.- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi tình cảm giữa Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; đức hi sinh cao thượng của Ma- ri-ô (Trả lời được các câu hỏi SGK).** - Tự nhận thức (nhận thức về mình, về phẩm chất cao thượng). - Giao tiếp, ứng xử phù hợp. - Ra quyết định.II-Đồ dùng dạy học, các phương pháp học tích cực có thể sử dụng: Tranh minh họa chủ điểm và bài học trong SGK.** - Gợi tìm. - Trao đổi, thảo luận. - Tự bộc lộ (sự thấm thía với ý nghĩa của bài đọc, tự nhận thức những phẩm chất về giới). III-Hoạt động dạy học:1. Hoạt động 1 : Luyện đọc.- Một HS đọc...