/71

Giáo án lớp 5 Tuần 33-35

Upload: PhuongHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 901|Tải về: 5

Tuần 33Thứ 2 ngày 28 tháng 4 năm 2008TẬP ĐỌC: LUẬT BẢO VỆ , CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EMI. Mục tiêu. Đọc lưu loát toàn bài, đọc đúng từ mới và từ khó trong bài; Biết đọc bài với giọng thông báo rõ ràng, ngắt giọng đúng chỗ. Hiểu nghĩa của các từ ngữ mới, hiểu ndung từng điều luật; Hiểu luật bảo vệ ch

[Ẩn quảng cáo]