/71

Giáo án lớp 5 Tuần 33-35

Upload: PhuongHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 680|Tải về: 4

Tuần 33Thứ 2 ngày 28 tháng 4 năm 2008TẬP ĐỌC: LUẬT BẢO VỆ , CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EMI. Mục tiêu. Đọc lưu loát toàn bài, đọc đúng từ mới và từ khó trong bài; Biết đọc bài với giọng thông báo rõ ràng, ngắt giọng đúng chỗ. Hiểu nghĩa của các từ ngữ mới, hiểu ndung từng điều luật; Hiểu luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em là văn bản của Nhà nước, nhằm bảo vệ quyền lợi trẻ em, quy định bổn phận của trẻ em đối với gia đình và xã hộiII. Đồ dùng dạy - học. Tranh minh họa bài đọcIII. Các hoạt động dạy - học chủ yếuA. Bài cũ : 3’- Đọc thuọc lòng bài thơ “Những cánh buồm”, cho biết ý nghĩa bài thơB. Bài mới1. Giới thiệu bài : 1’“Luật bảo vệ, GD T.E” ; 2. Luyện đọc: 11’- GV đọc mẫu điều 15, 16, 17- HS...