Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/75

Giao an lop 5 tuoi

Lượt xem:397|Tải về:0|Số trang:75 | Ngày upload:09/11/2012

Chủ đề 1: Trường lớp mầm non Thực hiện 3 tuần (từ 7/9 -> 25/9/09 )Tuần 1: Chủ Đề Nhánh 1: Trường Mầm Non Quang Hanh Của em(Thời gian thực hiện: 7/9-11/9/2009)I/ Yêu Cầu- Trẻ biết được tên trường, địa chỉ của trường.- Trẻ biết được các khu vực trong trường, các đồ chơi, đồ dùng trong trường.- Các hoạt động của các cháu ở trường mầm non.- Biết phân biệt đồ dùng, đồ chơi, đếm và nhận biết chữ số: 1,2,3,4...- Biết các thành viên trong trường: - Giáo dục trẻ biết yêu quý trường, lớp, kính trọng các cô bác làm trong trường và biết giữ gìn vệ sinh trường lớp.*Nhận xét của người kiểm tra:ưu điểm:Thực hiện kế hoạch hoạt động hàng ngày Thiết kế các hoạt động có chủ đích/ ngày theo chủ đề Thực hiện đánh giá trẻ: Tồn tại khắc phục: Cẩm Phả, ngày…..tháng….năm 2009Người kiểm traKế hoạch TuầnTTND hoạt độngMđ-ycChuẩn bịHĐ của côHĐ...