Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

giao an Mam non 4-5 tuoi

Lượt xem:1226|Tải về:11|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

PHẦN GIÁO ÁN ĐỘ TUỔI 4 - 5 MÔN THỂ DỤC :STTTên giáo ánSố tiếtGiai đoạn1 Bò thấp chui qua cổng1 1 2 Bò trên ghế bãng- đầu đội túi cát- chuyền bóng qua đầu2 1 3 Ðập và bắt bóng2 1 4 Ði chạy- bước qua chướng ngại vật2 1 5 Ði theo đường hẹp - trèo lên xuống ghế2 1 6 Ném trúng đích nằm ngang2 1 7 Ném xa một tay - chay nhanh 10m2 1 8 Tung và bắt bóng2 1 9 Bật chụm chân liên tục vào 5 ô2 2 10 Bật nhảy 35cm2 2 11 Bật xa ném xa chạy nhanh 10m2 2 12 Chạy nhặt bóng ném xa bằng hai tay2 2 13 Chuyền bóng qua đầu - 2 chân2 2 14 Lãn bóng di chuyển theo bóng nhảy lò cò2 2 15 Ném đính thẳng đứng2 2 16 Trèo thang chạy chậm 80m2 2 17 Bật chụm tách chân ném đích đứng2 3 18 Bật sâu 20- 25 cm2 3 19 Bò thấp chui qua cổng2 3 20 Ði trên ghế đầu đội túi cát bước qua chướng ngại vật2 3 21 Ném xa hai tay2 3 22 Nhảy lò cò ném đích ngang chạy nhanh 12m2 3 23 Trườn sấp trèo qua ghế2 3  MÔN TẠO HÌNH :STTTên giáo ánSố tiếtGiai đoạn1 Cắt dán bạn gái mặc váy2 1 2 Cắt dán chiếc thuyền1 1 3 Cắt...