/13

giáo án mầm non

Upload: JessicaLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 692|Tải về: 3

PHIẾU BÁO GIẢNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUNG CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH CHỦ ĐỀ NHÁNH : ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH TUẦN 09 (Từ ngày 25 tháng 10 năm 2010 Đến ngày 29 tháng 10 năm 2010) Thứ Ngày MÔN TÊN BÀI HOẠT ĐỘNG GÓC  Thứ 2 ngày 01/11/2010 -PTVận động -PT ngôn ngữ nhận thức Bật nhẹ nhàng liên tục 4

[Ẩn quảng cáo]