Giáo án mầm non - Làm quen chữ cái

Upload: MeoXinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 766|Tải về: 3

DẤU THANH HỎI - NGÃ - NẶNG                                    I.    Mục đích yêu cầu:- Dạy trẻ nhận biết được sự khác nhau giữa tiếng của các thanh: hỏi, ngã, nặng. - Phát triển khả năng phân tích, so sánh để tìm ra sự khác nhau. - Giáo dục trẻ nghiêm túc trong giờ học, chú ý lắng nghe và thực hiện

DẤU THANH HỎI - NGÃ - NẶNG                                   
I.    Mục đích yêu cầu:
- Dạy trẻ nhận biết được sự khác nhau giữa tiếng của các thanh: hỏi, ngã, nặng. - Phát triển khả năng phân tích, so sánh để tìm ra sự khác nhau. - Giáo dục trẻ nghiêm túc trong giờ học, chú ý lắng nghe và thực hiện tốt các yêu cầu của cô. II.    Chuẩn bị:
- Mô hình tiếng có dấu thanh. - Bảng con, phấn, giẻ lau, hộp viết. III.    Hướng dẫn:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ

* Ổn định: - Cho trẻ chơi trò chơi "Gieo hạt". * Giới thiệu và phân tích: - Cô phát âm tiếng ca (phát âm kết hợp làm động tác tay) - Ca, tay phải đưa ngang. - Cho cả lớp phát âm "Ca" làm động tác tay phải đưa ngang. - Cô phát âm tiếng "Ca" kết hợp làm động tác tay. - "Cả" tay phải đưa vòng xuống như dấu hỏi. - Cho cả lớp phát âm: cả kết hợp làm động tác tay. - Cho trẻ phát âm lại 2 tiếng "ca - cả" (2-3 lần). - Tổ, nhóm, cá nhân (2/3). - Tiếng "Cả" có thanh hỏi. - Cho trẻ nhắc lại vài lần. - Các con xem cô ghi mô hình của tiếng "cả"  ٱ’. - Cho trẻ đọc, cô chỉ mô hình. - Tương tự như trên, cô thực hiện kết hợp với thanh ngã, thanh nặng. - Bây giờ các con hãy nhìn lên bảng xem cô có gì nè? - Đúng rồi, đây là mô hình của 6 dấu thanh. Đây là các thanh trong tiếng Việt. - Bây giờ các con phát âm mô hình 6 dấu thanh, vừa phát âm vừa làm động tác tay. - Cô chỉ vào mô hình cho trẻ nói tên các thanh (sắc, huyền, ngã, hỏi, nặng) - Cô chỉ vào dấu thanh và hỏi: "?"  Đây là dấu gì? * Ghi mô hình tiếng có dấu thanh: - Cho trẻ phát âm lại các tiếng trên bảng: Ca, cả, cã, cạ, cà, cá..... - Mời tổ, nhóm, cá nhân phát âm (2/3). - Cho trẻ lấy bảng con, tập ghi mô hình, hình tiếng các thanh: hỏi, ngã, nặng. - Thanh hỏi: nét cong bên phải đặt trên tiếng. - Thanh ngã: nét vặn nằm ngang, đặt không tiếng. - Thanh nặng: dấu chấm đặt dưới tiếng. - Cho trẻ lấy vở và tập viết các mô hình tiếng có thanh: hỏi, ngã, nặng. - Cô theo dõi và giúp đỡ trẻ thực hiện đúng yêu cầu. * Kết thúc giờ học: Nhận xét tuyên dương.
- Trẻ chơi trò chơi. - Trẻ chú ý nghe cô phát âm. - Cả lớp đọc và làm động tác tay. - Trẻ chú ý. - Trẻ phát âm "Cả" kết hợp làm động tác tay. - Lớp đọc. - Tổ nhóm cá nhân đọc. - Trẻ đọc tiếng trên mô hình. - Thưa cô mô hình: thanh sắc, ngang, huyền, ngã, hỏi, nặng. - Trẻ phát âm và làm động tác của từng mô hình. - Trẻ nói tên thanh: sắc, huyền, ngã, hỏi... - Trẻ trả lời.   Không dấu, sắc, huyền, hỏi, ngã. - Trẻ phát âm theo yêu cầu của cô. - Trẻ thực hiện theo cô.
 
 


[Ẩn quảng cáo]