Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

giao an mamnon

Lượt xem:368|Tải về:0|Số trang:8 | Ngày upload:09/11/2012

Thứ ngày tháng năm 2008Hoạt động văn học: Thơ: Cái lưỡiI/ Yêu cầu:- Trẻ thuộc và đọc diễn cảm bài thơ, biết tên bài thơ, tên tác giả, hiểu được vai trò của cái lưỡi.- rèn kỹ năng đọc diễn cảm, khả năng chú ý, ghi nhớ, đọc thơ chữ to.- Trẻ đọc rõ lời, trọn câu, trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô.GD trẻ biết giữ vệ sinh răng miệng.II/ Chuẩn bị.- Tranh thơ chữ to, trống lắc, đội hình đội ngũ lớp học.III/ Tổ chức hoạt động.Hoạt động của cô DK hoạt động của trẻ1/ Hoạt động 1: Hướng trẻ vào bài.- Cho trẻ chơi trò chơi. Tác dụng của các bộ phận của cơ thể. - VD cô hỏi miệng để làm gì? - Trong miệng có gì?- Muốn răng miệng luôn sạch sẽ phải làm gì?GD vệ sinh cho trẻ.2/ Hoạt động nhận thức.+ Giới thiệu bài thơ ‘Cái lưỡi”- Một trẻ...