giao an mn chu de gia dinh

Upload: MeoXinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 455|Tải về: 0

ANH EM SONG SINHI./ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:- Hình thành biểu tượng về nhóm chữ cái e, ê- Hình thành ở trẻ mối quan hệ tương ứng 1 – 1 giữa lời nói và chữ viết- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ- Phát triển tưởng tượng cho trẻ-Giáo dục bé biết tích cực, mạnh dạn tham gia phát biểu. - Giáo dục sự phối hợp, đoàn k

ANH EM SONG SINH

I./ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Hình thành biểu tượng về nhóm chữ cái e, ê
- Hình thành ở trẻ mối quan hệ tương ứng 1 – 1 giữa lời nói và chữ viết
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Phát triển tưởng tượng cho trẻ
-Giáo dục bé biết tích cực, mạnh dạn tham gia phát biểu.
- Giáo dục sự phối hợp, đoàn kết trong tập thể.
II./ CHUẨN BỊ:
- Các từ có chữ “e, ê” xung quanh lớp
- Máy, băng nhạc
- Các kiểu chữ e, ê, bảng nỉ
- Rối chú hề.
- Thẻ từ “Em bé”, “Mẹ yêu”, “Em trai”
III./ TIẾN HÀNH THỰC HIỆN:

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

Hoạt động 1: Hình thành biểu tượng về nhóm chữ cái
- Chơi trò chơi: Em bé
- Để chỉ em bé cô có từ Em bé
- Cô giới thiệu chữ e lớn
- Chào các bạn tôi chính là chữ e trong từ “em bé” đây (nhắc cả lớp chào chữ e).
- Tôi cũng có dẫn các chị em song sinh với tôi đến chơi nữa (đưa các kiểu chữ e)
- Các bạn ơi các bạn hãy đọc tên chúng tôi to lên nào.
- Cho trẻ đọc cả lớp –nhóm, cá nhân
- Các bạn hãy tưởng tượng xem chữ e chúng tôi giống cái gì nào?
- Tới giờ tôi phải đi rồi, tôi đi đây: “Tạm biệt các bạn”
*TC chuyển tiếp: Hay là hay quá,hay là hay ghê, xin cho tràng pháo tay.Vui là vui quá, vui là vui ghê, xin cho một nụ cười, hê hê hê!
- Hê!hê!hê xin chào các bạn. Đố các bạn biết tôi là ai?
- Cô đưa rối chú hề
- Đúng rồi tôi tên là “chú hề” (gắn thẻ chữ).
- Tôi đố các bạn trong từ “chú hề ” có chữ nào gần giống với chữ e không?
- À đây là chữ ê – cả lớp đọc.
- Chữ ê của tôi cũng có nhiều cách viết khác nữa. (đưa các kiểu chữ lên)
- Cho cả lớp đọc – nhóm – cá nhân
- Thế các bạn hãy tưởng tượng xem chữ ê của tôi giống cái gì nè?
- Ố! mẹ tôi gọi, tôi phải về giúp mẹ đây, hẹn gặp lại.
- Các bạn ơi, nãy giờ các bạn chơi với chữ gì vậy?
- (Đưa e,ê ra) vậy thì bạn nào cho cô biết chữ e và ê khác nhau ở điểm nào?
- Giới thiệu lại tất cả các chữ e, ê. Cho cả lớp đọc lại
Hoạt động 2: Tìm chữ cái xung quanh lớp
- Cô mở nhạc cho trẻ đi xung quanh lớp tìm các từ có chứa chữ cái e, ê. Khi cô tắt nhạc trẻ sẽ đứng lại ngay chữ cái đã tìm được.
- Cô hỏi trẻ đã tìm được chữ gì?
- Cô cho trẻ chơi lần 2
Hoạt động 3: Phát âm theo giai điệu bài hát
- Cô cho trẻ hát các bài hát về gia đình.
- Cô đưa thẻ chữ cái nào thì trẻ sẽ hát theo chữ cái đó nhưng phải theo giai điệu của bài hát.
- Cô sử dụng khẩu hình miệng để biểu thị chữ e
- Cô sử dụng tay làm dấu hiệu để trẻ phân biệt ê bằng các dấu câu..
Hoạt động 4: Xếp chữ theo từ
- Cô chia trẻ thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ có một số chữ cái. Cô yêu cầu mỗi nhóm sẽ xếp các chữ cái giống như thẻ từ của cô đã dán sẵn trên bảng như từ em bé, mẹ yêu, em trai
- Lần 1: Cô chỉ xếp một thẻ từ trên bảng
- Lần 2: Cô yêu cầu mỗi nhóm xếp một từ khác nhau
- Cô mở nhạc thì trẻ bắt đầu xếp chữ cái. Cô tắt nhạc thì trẻ kết thúc.
- Cô cho trẻ chơi
- Kết thúc- Trẻ chơi- Chào chữ e- Trẻ đọc
- Trẻ trả lời


- Trẻ chơi


- Trẻ trả lời- Trẻ trả lời
- Trẻ đọc


- Trẻ đọc
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời


- Trẻ đọc

- Trẻ chơi

- Trẻ chơi


- Trẻ chơi


[Ẩn quảng cáo]