/24

Giáo án một số luật lệ giao thông 5 tuôi

Upload: MeoXinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2137|Tải về: 9

Chủ đề 7: Giao thông (2 tuần)Chủ đề nhánh 2: Một số luật lệ giao thông (1 tuần)Thời gian thực hiện từ: 27 /02 / 2012 – 02/ 03/ 2012 III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KẾ HOẠCH ĐÓN TRẺ – TRÒ CHUYỆN – THỂ DỤC SÁNGHoạt độngNội dungMĐYCChuẩn bịCách tiến hànhđón trẻ, trò chuyện buổi sáng- Cô đón trẻ vào lớp-Tr

[Ẩn quảng cáo]