/24

Giáo án một số luật lệ giao thông 5 tuôi

Upload: MeoXinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1503|Tải về: 8

Chủ đề 7: Giao thông (2 tuần)Chủ đề nhánh 2: Một số luật lệ giao thông (1 tuần)Thời gian thực hiện từ: 27 /02 / 2012 – 02/ 03/ 2012 III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KẾ HOẠCH ĐÓN TRẺ – TRÒ CHUYỆN – THỂ DỤC SÁNGHoạt độngNội dungMĐYCChuẩn bịCách tiến hànhđón trẻ, trò chuyện buổi sáng- Cô đón trẻ vào lớp-Trò chuyện với trẻ về chủ đề một số luật lệ giao thông- Cho trẻ xem tranh ảnh về một số luật lệ giao thông -Trẻ đến lớp biết chào cô- Trẻ biết được các đặc điểm nổi bật của một số luật lệ giao thông - Giáo dục trẻ biết chấp hành một số luật lệ an toàn giao thông - Lớp học gọn gàng sạch sẽ- Tranh ảnh sách báo cũ,- tranh ảnh , biển báo về một số luật lệ an toàn giao thông - Cô dón trẻ vào lớp vui vẻ tươi cười niềm nở,nhắc trẻ...