Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

giao an mtxq thi cap huyen

Lượt xem:2439|Tải về:8|Số trang:7 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng giáo dục đào tạo thanh oai trường mn phương trung iGiáo án KHám phá khoa học Đề tài: Tìm hiểu các phương tiện giao thông và phân nhóm các phương tiện giao thông Chủ đề : Phương tiện giao thông và luật giao thông Lứa tuổi:5-6 tuổiThời gian: 35-40 phútGiáo viên :Lê Kim Hiền I.MụC ĐíCH YÊU CầU:1.Kiến thức: -Trẻ biết có nhiều PTGT khác nhau.- Trẻ biết tên gọi ,đặc điểm ,tiếng kêu,nơI hoạt động của xe đạp(xe máy)thuyền,máy bay,tàu hỏa,mở rộng cho trẻ kiến thức về một số phương tiện giao thông khác.- Trẻ biết PTGT ở các đường riêng biệt khác nhau như đường bộ.đường thủy,đường hanhg không,đường sắt. 2. Kỹ năng: - Hình thành và phát triển ở trẻ một số kỹ năng phans đoán,so sánh,phân loại,và phối hợp nhóm.3.Thái độ: -Trẻ có ý thức chấp hành luật giao thông khi tham gia giao thôngII.Chuẩn bị : 1.Đồ dùng của cô:Giáo án điện tử2.Đồ dùng...