/82

giáo án nặn các loại bánh

Upload: MeoXinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3281|Tải về: 8

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀCHỦ ĐỀ: BẢN THÂNThời gian 3 tuần (từ ngày 19/09 - 07/10/2011)MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ1. Phát triển thể chất:- Có khả năng thực hiện các vận động cơ thể theo nhu cầu của bản thân (đi, chạy, nhảy, leo trèo ... ).- Có kĩ năng vận động để sử dụng một số đồ dùng trong sinh hoạt hà

[Ẩn quảng cáo]