Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/117

giao an nghe lam vuon

Lượt xem:398|Tải về:1|Số trang:117 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 1, 2, 3: Giới thiệu nghề làm vườn Tiết 4: Thiết kế qui hoạch vườn (Tiết 1)A/- Mục tiêu1/- Kiến thức: Sau khi học song bài này học sinh có thể:Nêu được vị trí,đặc điểm, yêu cầu đối với nghề làm vườn. Tình hình và phương hướng phát triển nghề làm vườn của nước ta.Học sinh nêu được ý nghĩa, khái niệm về hệ sinh thái VAC.2/- Kỹ năng:Phân tích và tổng hợp kiến thức3/- Thái độ:Liên hệ thực tế tình hình phát triển mô hình VAC tại địa phương. Những tác động của con người nhằm nâng cao năng suất.B/- Chuẩn bịGV: Hệ thống các câu hỏi, nội dung chính của bài giảng.HS: Chuẩn bị sách, bút, vở ghi.C/- Lên lớp1/- Tổ chức: Sĩ số 2/- Kiểm tra: Không3/- Bài mới: Giới thiệu nghề làm vườnHoạt động dạy và họcNội dungHoạt động 1: Vị trí nghề làm vườnH: Nêu vị trí nghề làm vườn...